Gebruiksvoorwaarden

LET OP: VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VERPLICHT CONSUMENTEN OM BEPAALDE GESCHILLEN EN CLAIMS MET ONS TE ARBITRAEREN EN BEPERKT DE MANIER WAAROP U VERHAAL VAN ONS KUNT VRAGEN. DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN EEN AFWIJZING VAN ARBITRAGE VOOR KLASSIEKACTIE. Raadpleeg het arbitragebeleid en de afstandsverklaring hieronder.

Inleiding

Welkom bij Renpho.com (de “Website”). Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een wettelijke overeenkomst (de “Overeenkomst” of “Gebruiksvoorwaarden”) tussen u en Joicom Corporation (“Renpho”, “wij” of “ons”) die uw gebruik van de Website regelt, inclusief uw aankoop en gebruik van Renpho-producten (“Producten”) via de Website, en uw gebruik van de door Renpho beheerde sociale mediapagina’s (samen de “Diensten”). Door u te registreren als app- of productgebruiker of door de Services op enigerlei wijze te bezoeken, te bekijken of te gebruiken, accepteert u en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u het niet eens bent met deze Gebruiksvoorwaarden of enig onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden, mag u de Diensten niet gebruiken.

Privacybeleid en cookies

Door de Services te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u het privacybeleid van Renpho (het “Privacybeleid”), dat door middel van verwijzing in deze Overeenkomst is opgenomen, hebt gelezen en begrepen en ermee akkoord gaat gebonden te zijn. Het privacybeleid is beschikbaar op https://renpho.com/pages/renpho-privacy-policy

Zoals uitgebreider uitgelegd in het Privacybeleid, gebruikt de Website Cookies om bepaalde informatie over u te verzamelen. Door de Services te gebruiken en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, stemt u in met het gebruik van Cookies door Renpho in overeenstemming met de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Verkiesbaarheid

Door toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van de Services, verklaart en garandeert u dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent en anderszins juridisch gekwalificeerd bent om contracten aan te gaan en te vormen onder de toepasselijke wetgeving. Als u de Services gebruikt namens een zakelijke entiteit, verklaart en garandeert u bovendien dat u bevoegd bent om te handelen en contracten af ​​te sluiten namens die zakelijke entiteit.

Aankopen en betalingen

Als u een Product via de Website koopt, wordt u gevraagd uw factuur- en verzendgegevens op te geven, evenals informatie over uw creditcard of bankpas (elk een “Betaalkaart”), zodat wij u kosten in rekening kunnen brengen voor de kosten en vergoedingen die verband houden met uw aankoop. U verklaart en garandeert dat u de geautoriseerde accounthouder bent op alle Betaalkaarten die u via de Diensten indient en erkent en gaat ermee akkoord dat Renpho het recht heeft om de kosten van de Producten en alle belastingen, verzend- en administratiekosten op uw Betaalkaart in rekening te brengen. bij uw aankoop aan u meegedeeld.

 

Als u niet volledig tevreden bent met een product dat u op de website hebt gekocht, kunt u het product binnen dertig (30) dagen na de aankoopdatum aan Renpho retourneren voor terugbetaling. U kunt een dergelijke terugbetaling aanvragen en regelen door contact met ons op te nemen via de Website. Raadpleeg het retourbeleid op de beleidspagina.

 

Zie https://renpho.com/pages/warranty voor de beperkte productgarantie van één jaar voor Renpho-producten. Als u het Product in de EU hebt gekocht, is uw aankoop bovendien onderworpen aan uw wettelijke recht om het binnen een periode van twee (2) jaar na ontvangst van het Product te laten vervangen of repareren als het Product een defect vertoont of niet meer werkt. werkt niet zoals geadverteerd.

 

Naar eigen goeddunken van Renpho kunt u bepaalde Producten via Amazon kopen.com (“Amazon”), of door gebruik te maken van de betalingsverwerkingsdiensten van PayPal.com (“PayPal”). U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Amazon en Paypal Derde Partijen zijn, zoals die term hieronder wordt gedefinieerd, en dat als u ervoor kiest om een ​​deel van uw aankoop via deze Derde Partijen te voltooien, uw aankoop onderworpen kan zijn aan de servicevoorwaarden, het privacybeleid, restitutiebeleid en ander beleid en overeenkomsten van dergelijke Derden. Het is aan u om vertrouwd te raken met het beleid en de overeenkomsten van deze Derden.

Licentie om de website te gebruiken

Onder voorbehoud van uw naleving van deze Overeenkomst, verleent Renpho u een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare zoals vermeld in deze Overeenkomst, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot de Website voor uw persoonlijk gebruik.

 

Deze licentie omvat niet, en u mag niet:

 

Materiaal van de website opnieuw publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website), materiaal van de website verkopen, verhuren of in sublicentie geven
Materiaal van de website openbaar tonen
Materiaal reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins exploiteren op de website voor commerciële doeleinden. Materiaal op de website bewerken of anderszins wijzigen
Materiaal van de website opnieuw distribueren, behalve de inhoud die specifiek en uitdrukkelijk beschikbaar is gesteld voor herdistributie
Tenzij anders vermeld, zijn Renpho en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten eigendomsrechten op de website en het materiaal op de website, en alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst worden verleend, zijn voorbehouden aan Renpho.

Risico-aanname

U aanvaardt bewust en vrijelijk alle risico's bij het gebruik van de Services. U stemt er, namens uzelf, uw persoonlijke vertegenwoordigers en uw erfgenamen, vrijwillig mee in om Renpho en zijn eigenaren, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, gelieerde ondernemingen, adviseurs, vertegenwoordigers, sublicentiehouders, opvolgers, cessionarissen, ouders, dochterondernemingen en gerelateerde entiteiten (gezamenlijk de "Bedrijfspartijen") te vrijwaren van alle claims, acties of verliezen wegens lichamelijk letsel, materiële schade, onrechtmatige dood, emotioneel leed, verlies van privacy of andere schade of schade, zowel voor u als voor derden, die kan voortvloeien uit uw gebruik van de Services.

AFWIJZING VAN MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE DIENSTEN GEEN MEDISCH ADVIES, DIAGNOSE OF BEHANDELING BIEDEN. HET VERTROUWEN OP DE VERSTREKTE INFORMATIE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO. DEZE DIENSTEN EN ALLE MATERIALEN ZIJN UITSLUITEND VOOR INFORMATIEDOELEINDEN. DE VERSTREKTE INFORMATIE IS NIET BEDOELD ALS VERVANGING VOOR PROFESSIONEEL MEDISCH ADVIES, DIAGNOSE OF BEHANDELING. VRAAG ALTIJD HET ADVIES VAN UW ARTS OF ANDERE GEKWALIFICEERDE ZORGVERLENER BIJ ALLE VRAGEN DIE U HEBT OVER EEN MEDISCHE AANWEZIGHEID. NEGEER NOOIT PROFESSIONEEL MEDISCH ADVIES OF stel het zoeken ernaar uit vanwege de inhoud die op de sites of mobiele applicaties wordt gepresenteerd. ALS U EEN MEDISCHE NOODGEVAL HEBT, BEL DAN ONMIDDELLIJK UW ARTS OF 911. ZOALS HIERONDER VOLLEDIG UITEENGEZET, IS RENPHO NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE OF SPECIALE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE DIENSTEN EN ENIG MATERIAAL.

Gebruikersaccount, nauwkeurigheid en beveiliging
Gebruikersaccount

Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van bepaalde delen van de Website, wordt u mogelijk gevraagd een gebruikersaccount ("Account") aan te maken en informatie te verstrekken die u persoonlijk identificeert. U verklaart en garandeert dat alle gebruikersinformatie die u verstrekt in verband met uw Account en uw gebruik van de Website actueel, volledig en accuraat is, en u stemt ermee in dat u die informatie indien nodig zult bijwerken om de volledigheid en nauwkeurigheid ervan te behouden door uw persoonlijke gegevens bij te werken profiel. U stemt ermee in dat u geen valse inhoud (inclusief maar niet beperkt tot een gebruikersnaam, gelijkenis of profiel) zult indienen om opzettelijk en op geloofwaardige wijze de identiteit van iemand anders na te bootsen, ongeacht of deze feitelijk of fictief is. Als Renpho naar eigen goeddunken van mening is dat de door u verstrekte informatie niet actueel, volledig of nauwkeurig is, heeft Renpho het recht u de toegang tot de Website te weigeren of te beëindigen. Zie Renpho's pagina Privacybeleid voor meer informatie.

Accountbeveiliging

Mogelijk wordt u gevraagd een gebruikersnaam, wachtwoord en mogelijk andere informatie op te geven om uw account te beveiligen. U bent als enige verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord. U mag de gebruikersnaam of het wachtwoord van geen enkele andere persoon gebruiken, noch mag u uw gebruikersnaam en wachtwoord delen, noch mag u enig authenticatiemechanisme omzeilen dat de invoer van gebruikersnamen, wachtwoorden of andere informatie vereist om ongeoorloofde toegang tot de Website te verkrijgen. U gaat ermee akkoord Renpho onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account. Renpho is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u lijdt doordat iemand anders uw account gebruikt, met of zonder uw medeweten. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die Renpho, haar dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, agenten en vertegenwoordigers lijden als gevolg van het gebruik van uw account door iemand anders.

Verboden gedrag

Renpho legt bepaalde beperkingen op aan uw gebruik van de Services. Elke overtreding van dit artikel kan leiden tot burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

 

U mag de Services niet gebruiken op een manier die schade aan de Services veroorzaakt of kan veroorzaken of de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de Services aantast, of op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of op een manier die verband houden met onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke doeleinden of activiteiten.

 

U mag de Services niet gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of distribueren van materiaal dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) spyware, computervirus, Trojaans paard, worm, keystroke logger, rootkit of andere kwaadaardige computersoftware.

 

U mag geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren (inclusief maar niet beperkt tot scraping, datamining, gegevensextractie en gegevensverzameling) op of in verband met de Website zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Renpho.

 

U mag zich niet inlaten met het volgende gedrag op de Services, wat uitdrukkelijk verboden is: (a) het verstrekken van valse, misleidende of onnauwkeurige informatie aan Renpho of een andere persoon in verband met de Services; (b) het nabootsen van een connectie, verbinding of associatie met een persoon of entiteit, of deze anderszins verkeerd voorstellen; (c) toegang krijgen tot inhoud of gegevens die niet voor u bedoeld zijn, of inloggen op een server of account waartoe u geen toegang heeft; (d) proberen de kwetsbaarheid van de Diensten of een daarmee samenhangend systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen, of beveiligings- of authenticatiemaatregelen te schenden zonder de juiste autorisatie; (e) het verstoren of proberen te verstoren van het gebruik van de Website door een andere gebruiker, host of netwerk, inclusief (zonder beperking) door het indienen van malware of het misbruiken van softwarekwetsbaarheden; (f) het vervalsen, wijzigen of vervalsen van een netwerkpakket of protocolheader of metagegevens in enige verbinding met of verzending naar de Website (bijvoorbeeld SMTP-e-mailheaders, HTTP-headers of Internet Protocol-pakketheaders); (g) het aanmaken van extra Accounts om uw bedrijf (of dat van iemand anders) te promoten, of anderen daartoe aan te zetten; of (h) iemand betalen voor interacties op de Website.

 

U mag de Services niet gebruiken voor het verzenden of verzenden van ongevraagde commerciële communicatie.

 

U mag de Services niet gebruiken voor doeleinden die verband houden met marketing zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Renpho.

Gebruikersinhoud

In deze Gebruiksvoorwaarden betekent "uw gebruikersinhoud" materiaal (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal en audiovisueel materiaal) dat u voor welk doel dan ook indient bij de Services.

 

U verleent Renpho een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en distribueren van uw gebruikersinhoud in bestaande of toekomstige media. U verleent Renpho ook het recht om deze rechten in sublicentie te geven, en het recht om een ​​actie in te stellen wegens inbreuk op deze rechten, op voorwaarde echter dat Renpho geen actie zal ondernemen wegens inbreuk op door u geplaatste Productrecensies zonder uw uitdrukkelijke toestemming. verdere toestemming.

 

Uw gebruikersinhoud mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van derden en mag geen aanleiding kunnen geven tot juridische stappen tegen u of Renpho of een derde partij (in elk geval onder toepasselijke wetgeving ).

 

U mag geen gebruikersinhoud op de website plaatsen die het onderwerp is of ooit is geweest van een dreigende of daadwerkelijke juridische procedure of andere soortgelijke klachten.

 

Renpho behoudt zich het recht voor om materiaal dat is ingediend bij de Services, of is opgeslagen op de servers van Renpho, of wordt gehost of gepubliceerd op de Website of sociale mediapagina's, zonder voorafgaande kennisgeving te bewerken of te verwijderen.

 

Ondanks de rechten van Renpho onder deze Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot gebruikersinhoud, verbindt Renpho zich er niet toe om toezicht te houden op de indiening van dergelijke inhoud op, of de publicatie van dergelijke inhoud op, de Website of sociale mediapagina's.

Mobiele applicatie

Renpho kan mobiele applicaties (apps) beschikbaar stellen voor gebruik met mobiele apparaten. Raadpleeg hier de voorwaarden voor die apps, die hierin door verwijzing zijn opgenomen en van toepassing zijn op uw gebruik van de apps.

 

Geen websitegarantie en disclaimer van andere garanties; Beperking van aansprakelijkheid

 

DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD "AS IS"." VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WIJST RENPHO NAMENS ZICHZELF EN HAAR LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN, VOORTVLOEIEND DOOR DE WET OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE EN ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, GEEN BELASTING OF EIGENDOM, NAAST ENIGE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN HANDELS-, GEBRUIKS- OF HANDELSPRAKTIJK. NOCH RENPHO, NOCH HAAR LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS GARANDEERT DAT DE DIENSTEN AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN, OF DAT DE WERKING VAN DE DIENSTEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN. RENPHO WIJST ALLE IMPLICIETE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DE VERLENING VAN DE DIENSTEN KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT FOUTEN, OMISSIES, ONDERBREKINGEN, VERTRAGINGEN, ONRECHTMATIG GEDRAG, FOUTEN, VERKLARINGEN OF ANDERE GEBREKEN DIE VOORTVLOEIEN UIT HET NIET VERSTREKKEN VAN DE DIENSTEN, HETZIJ VEROORZAAKT DOOR HANDELINGEN OF NALATEN, OF DOOR ENIGE ANDERE SCHADE. RENPHO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF PUNITIEVE SCHADE (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VOOR WINSTDERVING OF VERLIES VAN INKOMSTEN), ONGEACHT HET HANDELEN OF NALATEN VAN RENPHO, BEDRIJFSPARTIJEN OF RENPHO-GEBRUIKERS, OF HUN AGENTEN OF VERTEGENWOORDIGERS.

 

Uw verantwoordelijkheid voor verlies of schade; Back-up van gegevens.

 

U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Services op eigen risico is. U zult Renpho of haar licentiegevers en leveranciers, indien van toepassing, niet verantwoordelijk houden voor verlies of schade die voortvloeit uit uw toegang tot en/of gebruik van de Services, inclusief maar niet beperkt tot verlies of schade aan uw computers, mobiele apparaten, inclusief maar niet beperkt tot tablets en/of smartphones, of data. De Services kunnen bugs, fouten, problemen of andere beperkingen bevatten.

Beperking van aansprakelijkheid

UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN IS OP EIGEN RISICO. IN GEEN GEVAL ZAL RENPHO OF HAAR LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIMS VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VOOR SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, GEDERFDE WINST, VERLOREN GEGEVENS OF VERTROUWELIJKE OF ANDERE INFORMATIE, VERLIES VAN PRIVACY, KOSTEN VOOR DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, HET NIET VOLDOEN AAN ENIGE PLICHT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT AAN GOED TROUW OF REDELIJKE ZORG, NALATIGHEID OF ANDERSZINS, ONGEACHT DE VOORZIENBAARHEID VAN DIE SCHADE OF ENIG ADVIES OF MEDEDELING AAN RENPHO OF HAAR HAAR LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS DIE VOORTVLOEIEN UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING ONGEACHT OF DE SCHADE VOORTVLOEIT UIT CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE OF ACTIEVORM. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EEN REDELIJKE VERDELING VAN RISICO VERTEGENWOORDIGT EN EEN FUNDAMENTEEL ELEMENT IS VAN DE BASIS VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN RENPHO EN U. ZONDER DERGELIJKE BEPERKINGEN ZOUDEN DE DIENSTEN NIET WORDEN GELEVERD.

Toepassing van disclaimers

De bovenstaande disclaimers, afstandsverklaringen en beperkingen beperken op geen enkele wijze enige andere disclaimer van garanties of enige andere beperking van aansprakelijkheid in enige andere overeenkomst tussen u en Renpho of tussen u en een van de licentiegevers en leveranciers van Renpho. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde impliciete garanties of de beperking van bepaalde schade mogelijk niet toegestaan. Het is dus mogelijk dat sommige van de hierin opgenomen disclaimers, afstandsverklaringen en aansprakelijkheidsbeperkingen niet op u van toepassing zijn. Mogelijk hebt u ook andere rechten onder de toepasselijke wetgeving en niets in deze gebruiksvoorwaarden, inclusief onder de beperkte garantie, zal uw rechten onder de toepasselijke wetgeving beperken of uitsluiten wanneer dergelijke rechten niet kunnen worden beperkt of uitgesloten.

 

De licentiegevers en leveranciers van Renpho zijn beoogde derde begunstigden van deze disclaimers, afstandsverklaringen en beperkingen. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door u via de Website of anderszins, zal de disclaimers of beperkingen die in deze sectie worden vermeld, wijzigen.

Geen advies

Niets op de Website vormt, of is bedoeld als, advies van welke aard dan ook. Als u advies nodig heeft met betrekking tot een juridische, financiële of medische kwestie, dient u een geschikte professional te raadplegen.

Toestemming voor het ontvangen van elektronische communicatie van Renpho

Door een account aan te maken en uw e-mailadres aan Renpho te verstrekken, stemt u er uitdrukkelijk mee in om elektronische en andere communicatie van Renpho te ontvangen, op korte termijn en periodiek, inclusief e-mailcommunicatie. Deze communicatie gaat over uw aankopen, uw vragen over de klantenservice, nieuwe productaanbiedingen, promoties en andere zaken. U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van promotionele elektronische communicatie door de afmeldingsinstructies in elke communicatie te volgen, of door contact op te nemen met Renpho via een van onze klantenservicenummers zoals hier vermeld: https://www.Renpho.com/contact. Uw uitschrijvingsverzoek is alleen van toepassing op promotionele communicatie en beperkt niet de mogelijkheid van Renpho om contact met u op te nemen over uw aankopen, account of om u te voorzien van updates van deze overeenkomst of het privacybeleid. U stemt ermee in dat deze elektronische communicatie voldoet aan alle wettelijke vereisten dat communicatie of kennisgevingen aan u schriftelijk moeten zijn.

Intellectueel eigendom

U verklaart en garandeert dat u, wanneer u de Services gebruikt, alle toepasselijke wetten zult naleven en de intellectuele eigendomsrechten van anderen zult respecteren. Uw gebruik van de Services wordt te allen tijde beheerst door en onderworpen aan auteursrechten en andere wetten op het gebied van intellectueel eigendom. U stemt ermee in geen inhoud, informatie of ander materiaal te uploaden, plaatsen, verzenden, weergeven, uitvoeren of distribueren in strijd met de auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van derden.

Handelsmerken

Renpho en het Renpho-logo (gezamenlijk de "Renpho-merken") zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van JOICOM CORPORATION. Andere handelsmerken, websitemerken, afbeeldingen, logo's en domeinnamen die overal op, via of in verband met de Services verschijnen, kunnen handelsmerken zijn van derden. Noch uw gebruik of aankoop van de Services, noch deze Overeenkomst verlenen u enig recht, titel of belang in, of enige licentie om de Renpho-merken of handelsmerken, websitemerken, afbeeldingen, logo's of andere handelsmerken van derden te reproduceren of anderszins te gebruiken. domeinnamen. U stemt ermee in dat eventuele goodwill in de Renpho-merken die wordt gegenereerd als gevolg van uw gebruik van de website en diensten ten goede zal komen aan Renpho Innovations Limited, en u stemt ermee in om al deze goodwill aan Renpho Innovations Limited toe te wijzen, en dat ook zal doen. U zult op geen enkel moment het recht, de titel of het belang van Renpho Innovations Limited in, of de geldigheid van, de Renpho-merken betwisten, noch zult u anderen helpen dit te doen.

Auteursrecht

Alle inhoud en andere materialen die beschikbaar zijn via de Services, inclusief maar niet beperkt tot het Renpho-logo, ontwerp, tekst, afbeeldingen en andere bestanden, en hun selectie, indeling en organisatie, zijn eigendom van Renpho Innovations Limited of zijn eigendom van van de licentiegevers en leveranciers van Renpho. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald, verleent noch uw gebruik of aankoop van de Services, noch deze Overeenkomst u enig recht, titel of belang in dergelijk materiaal. U gaat ermee akkoord geen eigendomsvermeldingen te wijzigen of te verwijderen van materiaal dat is afgedrukt of gedownload van de Website.

Auteursrechtklachten

Renpho respecteert het intellectuele eigendom van anderen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, neem dan contact met ons op via support@renpho.com.

Redelijkheid

Door de Services te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in de disclaimer voor de Services redelijk zijn.

 

Als u denkt dat ze niet redelijk zijn, mag u de Services niet gebruiken.

Andere partijen

De website kan gekoppeld zijn aan de websites van derden ("websites van derden"), van wie sommigen relaties met Renpho hebben opgebouwd en sommigen niet. Renpho heeft geen controle over de inhoud en prestaties van websites van derden. Renpho heeft het materiaal, inclusief computersoftware of andere goederen of websites, dat beschikbaar wordt gesteld op websites van derden, niet beoordeeld en kan dit ook niet controleren of controleren. Dienovereenkomstig vertegenwoordigt, garandeert of onderschrijft Renpho geen websites van derden, of de nauwkeurigheid, actualiteit, inhoud, geschiktheid, rechtmatigheid of kwaliteit van de informatie, het materiaal, de goederen of websites die beschikbaar zijn via websites van derden. Renpho wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor enige schade of andere schade, zowel aan u als aan derden, die voortvloeit uit uw gebruik van websites van derden, en u stemt ermee in deze op zich te nemen.

 

U aanvaardt dat Renpho, als entiteit met beperkte aansprakelijkheid, er belang bij heeft de persoonlijke aansprakelijkheid van haar functionarissen en werknemers te beperken. U stemt ermee in dat u geen persoonlijke claim zult indienen tegen de functionarissen of werknemers van Renpho, of tegen bedrijfspartijen, met betrekking tot eventuele verliezen die u lijdt in verband met de Services.

 

Onverminderd de voorgaande paragraaf gaat u ermee akkoord dat de beperkingen van garanties en aansprakelijkheid zoals uiteengezet in de disclaimer de functionarissen, werknemers, agenten, dochterondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden en onderaannemers van Renpho, evenals Renpho en de bedrijfspartijen, zullen beschermen. .

Niet-afdwingbare bepalingen

Als een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden niet-afdwingbaar is of blijkt te zijn onder de toepasselijke wetgeving, heeft dit geen invloed op de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden.

Schadeloosstelling

Zonder enige vrijwaringsbepaling van deze Overeenkomst te beperken, stemt u (de "Vrijwarer") ermee in om Renpho en de Bedrijfspartijen (gezamenlijk de "Gevrijwaarden") te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, acties , eisen, oorzaken van actie en andere procedures (afzonderlijk "Claim" en gezamenlijk "Claims"), inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten en honoraria, en bieden de enige en exclusieve controle over de verdediging van elke actie jegens Renpho, inclusief de keuze van een juridisch adviseur en alle daarmee samenhangende onderhandelingen over een schikking, voortvloeiend uit of verband houdend met: (i) de relatie tussen u en Renpho, ongeacht of deze gebaseerd is op contract, onrechtmatige daad, statuut, fraude, verkeerde voorstelling van zaken of enige andere juridische theorie; (ii) uw schending van deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot enige verklaring of garantie vervat in deze Overeenkomst; (iii) uw toegang tot of gebruik van de Website, Producten of Diensten; (iv) uw verstrekking van informatie of andere gegevens aan Renpho of een van de gevrijwaarden; (v) uw schending of vermeende schending van enige buitenlandse of binnenlandse, internationale, federale, staats- of lokale wet- of regelgeving; (vi) uw schending van de Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot verboden gebruik van de Website en ander verboden gedrag; of (vii) uw schending of vermeende schending van de auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendoms- of eigendomsrechten van derden.

 

De gevrijwaarden hebben elk het individuele recht, maar niet de verplichting, om via een raadsman naar keuze deel te nemen aan de verdediging door u tegen een claim waarvoor u verplicht bent een, elke en elke claim te verdedigen, schadeloos te stellen of schadeloos te stellen. /of alle gevrijwaarden. U mag een Claim niet schikken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken Bedrijfspartijen.

Beëindiging

Zonder enige andere bepaling van deze Overeenkomst te beperken, behoudt Renpho zich het recht voor om, naar eigen goeddunken van Renpho en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, het gebruik van de Services aan wie dan ook te weigeren om welke reden dan ook of zonder enige reden, inclusief maar niet beperkt tot elke schending of vermoedelijke schending van enige verklaring, garantie of convenant in deze Overeenkomst, of van enige toepasselijke wet- of regelgeving. Deze Overeenkomst wordt automatisch beëindigd als u een van de verklaringen, garanties of overeenkomsten van deze Overeenkomst schendt. Een dergelijke beëindiging zal automatisch gebeuren en vereist geen actie van Renpho.

Effect van beëindiging

Elke beëindiging van deze Overeenkomst beëindigt automatisch alle rechten en licenties die aan u zijn verleend onder deze Overeenkomst, inclusief alle rechten om de Services te gebruiken. Bij beëindiging kan Renpho, maar is niet verplicht, naar eigen goeddunken van Renpho, alle Diensten intrekken en/of al uw Persoonlijke Informatie en alle andere bestanden of informatie die u aan Renpho ter beschikking heeft gesteld of die anderszins verband houden met uw gebruik, uit de systemen van Renpho verwijderen. van de Diensten. Bij beëindiging moet u elk gebruik van de Services staken.

 

Na beëindiging behoudt Renpho zich het recht voor om alle middelen uit te oefenen die zij nodig acht om uw ongeoorloofd gebruik van de Services te voorkomen, inclusief maar niet beperkt tot technologische barrières zoals IP-blokkering en direct contact met uw internetwebsiteprovider.

Overleving

Bij beëindiging eindigen alle rechten en verplichtingen die door deze Overeenkomst zijn gecreëerd, behalve dat de volgende Secties na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven: Secties 1-4 en 6-27.

Geschillenbeslechting


Verplichte arbitrage bij geschillen.U en wij komen overeen dat elk geschil, claim of controverse die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden, de Services, of de schending, beëindiging, handhaving, interpretatie of geldigheid daarvan of het gebruik van de Services (de “Geschillen ”), inclusief eventuele geschillen tussen u en de bedrijfspartijen, de licentiegevers van Renpho of leveranciers, zullen uitsluitend worden opgelost door bindende, individuele arbitrage, en niet in een collectieve, representatieve of geconsolideerde actie of procedure. Behalve dat (1) u kunt proberen een geschil op te lossen in een rechtbank voor geringe vorderingen, als deze daartoe in aanmerking komt; en (2) wij behouden ons allemaal het recht voor om een ​​voorlopige voorziening of andere billijke schadeloosstelling te vragen bij een bevoegde rechtbank om de inbreuk op of verduistering van onze respectievelijke intellectuele eigendomsrechten te voorkomen (of op te leggen). Deze arbitrageclausule belet partijen niet om voorlopige rechtsmiddelen te zoeken ter ondersteuning van arbitrage bij een bevoegde rechtbank. Voor u.S Geschillen: “Hof van bevoegde jurisdictie” betekent elke federale of staatsrechtbank: (1) die jurisdictie heeft over het onderwerp; en (2) dat zich bevindt in Orange County, Californië. Voor internationale geschillen betekent “Hof van bevoegde jurisdictie” de rechtbanken van Hong Kong.

 

De U.S De Federal Arbitration Act regelt de interpretatie en handhaving van deze Voorwaarden in de Verenigde Staten.S U doet afstand van het recht op een juryrechtspraak of op deelname aan een collectieve actie. Deze arbitragebepaling blijft van kracht na beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden.


Opt-out.U behoudt het recht om zich geheel af te melden voor arbitrage en om geschillen te beslechten die anders onderworpen zijn aan arbitrage, als u ons schriftelijk op de hoogte stelt van uw wens om dit te doen per gewone post, gericht aan de Renpho-klantenservice, gevestigd aan Renpho Customer Support, 14129 The Merge Street, Building 3 Ste A, Eastvale, CA 92880, binnen 30 dagen nadat u voor het eerst akkoord bent gegaan met deze voorwaarden.


Eerste geschillenbeslechting en kennisgeving.U gaat ermee akkoord dat voordat wij een geschil of arbitrageprocedure starten, wij zullen proberen te onderhandelen over een informele oplossing van een geschil. Om dit proces te starten, moet u, voordat u een arbitrageprocedure start, een kennisgeving van geschil (“Kennisgeving”) per aangetekende post sturen naar Renpho-klantenondersteuning, 14129 The Merge Street, Building 3 Ste A, Eastvale, CA 92880. In de Kennisgeving moet u de aard en de basis van het Geschil beschrijven, evenals de oplossing die u zoekt. Als wij het geschil niet binnen 60 dagen na ontvangst van de kennisgeving kunnen oplossen, kunnen u of wij een arbitrageprocedure starten.


Arbitrageregels.U en wij komen wederzijds overeen dat eventuele geschillen zullen worden beslecht door middel van bindende arbitrage voor één enkele arbiter. In de U.S, zal de arbitrage worden uitgevoerd door JAMS in overeenstemming met de JAMS Streamlined Arbitration Rules and Procedures (de “JAMS Streamlined Arbitration Rules”) die van kracht zijn op de datum waarop de arbitrage wordt ingediend, en valt onder het JAMS-beleid inzake consumentenarbitrages overeenkomstig pre-geschillenclausules Minimumnormen voor procedurele eerlijkheid (de “JAMS Minimumconsumentennormen”). De arbiter kan elke schadevergoeding of voorziening voor uw individuele claim toekennen die een rechtbank zou kunnen toekennen, inclusief individuele voorlopige voorziening en advocatenhonoraria, indien beschikbaar onder de toepasselijke wetgeving. De arbiter zal tevens bevoegd zijn om de arbitrabiliteit van een claim te bepalen.Elke claim zal worden beslist door een arbiter, in plaats van door een rechter of jury, en een arbitrale uitspraak zal definitief en bindend zijn voor u en ons, zonder enig recht op beroep. De rechterlijke toetsing van een arbitraal vonnis zal zeer beperkt zijn. Met uitzondering van kwesties met betrekking tot kleine claims, zoals hieronder beschreven, doen u en wij hierbij afstand van het recht om een ​​claim bij een rechtbank in te dienen. Zoals hieronder uiteengezet, zullen alle arbitrages op individuele basis worden uitgevoerd en zullen er geen groeps- of collectieve acties in arbitrage plaatsvinden.Als JAMS er om welke reden dan ook niet in slaagt of weigert de arbitrage uit te voeren, zullen we gezamenlijk een andere arbitragebeheerder selecteren. Als wij het niet eens worden, zal een rechtbank een andere arbitragebeheerder benoemen. Tijdens de arbitrage mogen zowel u als wij één getuigenverklaring van de tegenpartij afnemen, beperkt tot 4 uur. Tenzij wij en u anders overeenkomen, zullen arbitragehoorzittingen voor claims van $ 10.000 of minder uitsluitend plaatsvinden op basis van (i) documenten die aan de arbiter zijn voorgelegd, of (ii) via een telefonische hoorzitting, tenzij de arbiter anders vereist. Arbitragekosten. De betaling van alle indienings-, administratie- en arbiterkosten zijn onderworpen aan de JAMS-regels.

 

Het oordeel over de uitspraak van de arbiter kan worden voorgelegd aan elke bevoegde rechtbank.


Ontheffing van groepsactie.U EN WIJ GAAN ERMEE AKKOORD DAT IEDER VAN ONS ALLEEN CLAIMS TEGEN DE ANDER KAN INDIENEN IN EEN INDIVIDUELE HOEDANIGHEID, EN NIET ALS EISER OF KLASSELID IN ENIGE VERMEENDE KLASSE- OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE. Bovendien mag JAMS, noch de arbiter, als het geschil van de partijen wordt opgelost door middel van arbitrage, de claims van iemand anders met uw claims consolideren of op andere wijze leiding geven aan enige vorm van een representatieve of collectieve procedure, voor welk doel dan ook.


Scheidbaarheid.Als een arbiter of rechtbank met bevoegde jurisdictie besluit dat een deel van deze arbitragebepaling ongeldig of niet-afdwingbaar is, zullen de andere delen van de bepaling nog steeds van toepassing zijn.

Exportcontrole

Diensten, software en ander materiaal dat wordt gedownload of anderszins beschikbaar wordt gesteld via de website, kan onderworpen zijn aan exportcontrole van de Verenigde Staten. De exportcontrolewetten van de Verenigde Staten verbieden de export van bepaalde technische gegevens en software naar bepaalde gebieden. Er mogen geen diensten of software van de website worden gedownload of geëxporteerd: naar (of naar een onderdaan of inwoner van) Cuba, Irak, Libië, Noord-Korea, Iran, Soedan, Syrië of enig ander land waartegen de Verenigde Staten een goederenembargo hebben ; of iemand op de lijst van Specially Designated Nationals van het Amerikaanse ministerie van Financiën of de Table of Deny Orders van het Amerikaanse ministerie van Handel.

 

Renpho geeft geen toestemming voor het downloaden of exporteren van services, software of technische gegevens van de site naar een rechtsgebied dat verboden is door de Amerikaanse exportcontrolewetten.

Toepasselijk recht; Locatie voor eventuele gerechtelijke procedures

Voor U.S Bij geschillen waarvoor geen arbitrage vereist is, zal deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot de interpretatie van deze Overeenkomst, worden behandeld alsof deze Overeenkomst in Californië is uitgevoerd en uitgevoerd en zal worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Californië, ongeacht de beginselen van conflictenrecht. De juiste locatie voor gerechtelijke stappen die voortvloeien uit, verband houden met of verband houden met deze Overeenkomst zijn de staats- en federale rechtbanken in of het dichtst bij Orange County, Californië. De partijen bepalen en komen overeen afstand te doen van elk bezwaar tegen de persoonlijke jurisdictie en locatie van dergelijke rechtbanken, en onderwerpen zich verder uitdrukkelijk aan extraterritoriale procesvoering.

 

Voor internationale geschillen waarvoor geen arbitrage vereist is, zal deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot de interpretatie van deze Overeenkomst, worden behandeld alsof deze Overeenkomst in Hong Kong is uitgevoerd en uitgevoerd en zal worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Hong Kong, zonder rekening te houden met de beginselen van conflictenrecht. De juiste locatie voor gerechtelijke stappen die voortvloeien uit, verband houden met of verband houden met deze Overeenkomst zijn de staats- en federale rechtbanken in of het dichtst bij Hong Kong. De partijen bepalen en komen overeen afstand te doen van elk bezwaar tegen de persoonlijke jurisdictie en locatie van dergelijke rechtbanken, en onderwerpen zich verder uitdrukkelijk aan extraterritoriale procesvoering.

 

De taal in deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de eerlijke betekenis ervan en niet strikt voor of tegen een van de partijen.

Meldingen

Alle kennisgevingen die krachtens deze Overeenkomst vereist of toegestaan ​​zijn, moeten schriftelijk gebeuren. Renpho zal elke kennisgeving per e-mail doorgeven aan Renpho, indien aanwezig, op het meest recente e-mailadres dat door de beoogde ontvanger is opgegeven. U stemt ermee in dat elke kennisgeving die u elektronisch van Renpho ontvangt, voldoet aan alle wettelijke vereisten dat een dergelijke kennisgeving schriftelijk moet zijn. U draagt ​​als enige de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw e-mailadres dat bij Renpho is geregistreerd juist en actueel is, en kennisgeving aan u wordt geacht van kracht te zijn zodra Renpho een e-mail naar dat adres verzendt. U dient Renpho op de hoogte te stellen door de genoemde kennisgeving bij ons in te dienen op support@renpho.com.

Opdracht

Renpho kan de rechten en/of verplichtingen van Renpho onder deze Gebruiksvoorwaarden overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen zonder u hiervan op de hoogte te stellen of uw toestemming te verkrijgen. U mag uw rechten en/of verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden niet overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit als onwettig en/of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen van kracht. Als een onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd, wordt dat deel geacht te zijn verwijderd en blijft de rest van de bepaling van kracht.

Geen vrijstelling

Een afstandsverklaring door een van de partijen van een voorwaarde of voorwaarde van deze Overeenkomst, of een schending, in welk geval dan ook, betekent niet dat er afstand wordt gedaan van die voorwaarde of een latere schending.

Onafhankelijke contractanten

U en Renpho zijn onafhankelijke contractanten en er is geen enkele relatie met een agentschap, partnerschap, joint venture of werknemer-werkgever bedoeld of gecreëerd door deze Overeenkomst.

Geen derde begunstigden

Er zijn geen derde begunstigden bij deze Overeenkomst, met de volgende uitzonderingen: de Bedrijfspartijen, Gevrijwaarden en licentiegevers en leveranciers van Renpho (voor zover uitdrukkelijk vermeld in deze Overeenkomst.

Volledige overeenkomst

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen, samen met het privacybeleid van Renpho, de volledige overeenkomst tussen u en Renpho met betrekking tot uw gebruik van de Services, en vervangen alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van de Services. Uw gebruik van de Renpho-app(s), indien aanwezig, valt onder de app-voorwaarden.[zie link]

Wijzigingen in onze gebruiksvoorwaarden

Als we besluiten onze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, zullen we de wijzigingsdatum van de Gebruiksvoorwaarden hieronder bijwerken. Als de wijziging materieel is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Kennisgeving voor consumenten in Californië.

Volgens Sectie 1789 van het Burgerlijk Wetboek van Californië.3 ontvangen gebruikers in Californië van een elektronische commerciële dienst de volgende kennisgeving over consumentenrechten: Als u een vraag of klacht heeft over de Diensten, neem dan contact met ons op via 1-844-417-0149. U kunt ook schriftelijk contact met ons opnemen via Renpho Support, 14129 The Merge Street, Building 3 Ste A, Eastvale, CA 92880.

Neem contact met ons op

Wij zijn blij met feedback. Als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft over onze Gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op via support@renpho.com.